‘Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal…’

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schreef een brief aan de Tweede Kamer waarin hij pleit dat de overheid ondernemers beter moet helpen om hun werkomgeving veiliger en gezonder te maken voor medewerkers. Hij gelooft dat de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) makkelijker kan – en daarvoor is een frisse strategische en creatieve aanpak nodig.

 

Start je route naar RI&E

Een eerste prototype werd getest bij ondernemers uit verschillende branches. Met de uitkomsten werkten we verder richting een bruikbaar MVP voor een pilot. Het hulpmiddel dat we ontwierpen is geen lijst die je eenmalig afvinkt, zodat je het maar weer gedaan hebt dat jaar. Ondernemers zijn en blijven op weg naar gezonder en veiliger werken, via jouw Route naar RI&E. Het is een levend document, waarin je continu je vooruitgang kunt bijhouden en vastleggen en leert wat verschillende risico’s en maatregelen inhouden. 

 

Een tool om naar terug te keren

Ik ontwierp een brand identity die uitnodigt om terug te keren en toegankelijkheid uitstraalt. Door het gebruik van weinig wit en zachte maar zakelijke kleuren wordt het verplichte overheidsgevoel verminderd. Door de brand identity te testen bij gebruikers werd dit bevestigd. Met het ontwerpen van de website is rekening gehouden met leesbaarheid. Zo is alles WCAG 2.0 proof. Ook heb ik illustraties ontwikkeld om de website zo meer aan te kleden en minder serieus te maken. Al deze illustraties zijn geïnspireerd door de naam van de website: routenaar.rie.nl.

 

Taken: Huisstijl ontwikkeling, Design, communicatie met development
Klant: Ministerie van SZW en Steunpunt RI&E
Bedrijf: Greenberry